اگر نیاز به ماساژ دارید به سوالات زیر به درستی جواب دهید.

توجه: مزاج شناسی میتواند به علائم و درمان بیماری شما کمک کند.

نوع رفتارها و فعالیت های روزانه خود را توضیح دهید (برای توضیحات بیش تر) :
آیا آب و هوای منطقه کاری شما با محل زندگی تان متفاوت است؟ در صورت مثبت بودن توضیح دهید:

لینک محل قررگیری آخرین آزمایش وعکس های (ام آر آی،سی تی اسکن،رادیولوژی ...) پزشکی شما.